Str. Mihail Kogalniceanu nr. 39

Scoala gimnaziala Colonel Constantin Langa

Istoric

Comuna Miroslava, cu satele componente, face parte din categoria aşezărilor amintite în primele documente istorice ale secolelor XIV – XV, din grupa localităţilor ce formează o adevărată fâşie care traversează Poarta Tg. Frumos şi se prelungeşte pe sub „coasta Iaşilor” până spre vechea capitală a Moldovei.

Comuna Miroslava este situată în partea centrală a judeţului Iaşi,  la 30 de kilometri de râul Prut, pe care se află frontiera Uniunii Europene şi graniţa dintre România şi Republica Moldova.

Face parte din comunele de talie mare ale judeţului , are o suprafaţă de 8270 ha și o populaţie de 12.150 locuitori, cuprinzțnd 13 sate: Balciu, Brătuleni, Ciurbeşti, Corneşti, Dancaş, Găureni, Horpaz, Miroslava, Proselnici, Uricani, Valea Adâncă, Valea Ursului, Voroveşti.

Localitatea Miroslava este sat centru de comună, atestat documentar din anul 1579, situat în partea centrală a judeţului Iaşi, la doar 5 km de municipiul Iași.  Zona care altădată delimita satul de oraş este acum un adevărat cartier de vile elegante şi cochete, în plină dezvoltare.

Comuna este inclusă în Zona Metropolitană Iaşi care cuprinde municipiul Iaşi şi 13 comune învecinate acestuia, în scopul creării de noi oportunităţi de afaceri, al atragerii de investiţii mai consistente şi al coordonării mai bune a proiectelor de mediu şi infrastructură.

În comună sunt 3 unităţi şcolare cu personalitate juridică: Şcoala Gimnazială „Colonel Constantin Langa” Miroslava, Şcoala gimnazială „Dimitrie Anghel” Corneşti, Liceul tehnologic „Mihail Kogălniceanu” Miroslava.

Şcoala “Colonel C. Langa“ Miroslava are în componenţă următoarele structuri:

  •     Şcoala Gimnazială „Colonel Constantin Langa” Miroslava;
  •     Şcoala Gimnazială „Miron Barnovschi” Uricani;
  •     Şcoala Primară Voroveşti;
  •     Grădiniţa cu program normal şi prelungit Miroslava;
  •     Grădiniţa cu program normal Horpaz;
  •     Grădiniţa cu program normal Valea Adâncă;

Şcoala “Colonel C. Langa“ Miroslava

a luat fiinţă la data de 01.09.1904. A fost construită de către colonelul Constantin Langa, proprietarul moşiei Langa, care a donat şcolii şi 6,5 ha teren (anexăm la final actul de donaţiune).

Iniţial şcoala a fost prevăzuta cu o singură sală de clasă şi o cancelarie, celelalte trei încăperi fiind camerele de locuit ale învăţătorului. Acestea au fost transformate după cel de-al II-lea război mondial în săli de clasă. În perioada anilor 1970 au mai fost construite încă două săli de clasă.

În  anul  2003  şcoala  a  intrat  în  consolidare,  redimensionare şi  extindere  prin  Programul de reabilitare a şcolilor din mediul rural, finanţat de Banca Mondială. A fost construit un spaţiu pentru centrala termică şi un grup sanitar.

În prezent şcoala cuprinde 7 săli de clasă, un laborator informatică, cancelarie, birou director, secretariat.

Şcoala Gimnazială „Miron Barnovschi” Uricani

Prima şcoală din Uricani a fost construită în anul 1909. În anul 1926 construcţia şcolii a fost prelungită cu încă o clasă, iar în anul 1962 s-a intervenit pentru a treia oară la construcţia şcolii. Şcoala a fost amplasată pe un teren care s-a dovedit în timp ca fiind nesigur. Până în anul şcolar 2004-2005 şcoala a funcţionat în vechea clădire care a fost abandonată datorită insecurităţii pe care o conferea, fiind expusă pericolului de prabuşire din cauza alunecărilor de teren.

Din luna septembrie 2005, şcoala funcţionează într-o clădire nouă, concepută la standarde europene, rezultat al unui proiect definitivat cu ajutorul Băncii Mondiale. Tot din septembrie 2005 şcoala a primit denumirea „Miron Barnovschi”, după numele domnitorului moldovean.

Din cauza numărului  mic  de  elevi,  începând  cu  anul  şcolar  2011-2012,  unitatea şcolară a devenit structură a Şcolii “Colonel C. Langa” Miroslava.

Şcoala Primară Voroveşti

Este înfiinţată în anul 1865. Primul învăţător atestat este Ion Urmă, la 20 martie 1865, în vârstă de 23 ani. Construcția veche a fost demolată și o nouă clădire a fost dată în folosință în ianuarie 2017.

Grădiniţa cu program normal Miroslava

a fost construită în anul 1974 de către I.A.S. Miroslava, cuprinzând trei săli pentru grupele de preşcolari.

În anul şcolar 1999 – 2000 s-a făcut transferul clădirii din patrimoniul I.A.S Miroslava către Şcoala „Colonel Constantin Langa” Miroslava. În decembrie 2007, clădirea a intrat în reparaţii capitale, având în prezent 5 săli de grupă, cancelarie, grup sanitar interior.

Grădiniţa cu program normal Horpaz a fost construită în 1914, şi a funcţionat ca şcoală până în 2010, când, datorită numărului foarte mic de copii (15 elevi) învăţământ simultan clasele I-IV, a fost desfiinţată. Cuprinde o sală de clasă şi un spaţiu pentru grădiniţă. În anul 2009 s-au făcut reparaţii curente în interiorul clădirii, amenajându-se corespunzător spaţiul pentru grădiniţă, inclusiv grup sanitar interior şi spaţiu pentru „Corn şi lapte”. De asemenea, s-a amplasat centrală termică electrică.

Grădiniţa cu program normal Valea Adâncă (1926) a fost reparată şi extinsă de către Primăria Miroslava şi are 2 săli de clasă. A funcţionat ca şcoală cu clasele I- IV, învăţământ simultan, până în 2010. În 2012 s-a finalizat construcţia unei grădiniţe moderne, cu trei săli de grupă, grup sanitar interior, apă curentă, centrală termică electrică.